Πεντάλοφος


Έκταση 24,660
Πληθυσμός

το 1920 είχε 681 κατ

το 1928 είχε 768 κατ

το 1940 είχε 767 κατ

το 1981 είχε1.167 κατ

το 1991  είχε 1233 κατ

το 2001 είχε    993 κατ


 ΙΣΤΟΡΙΑ
Το ωραίο μας χωριό είναι χτισμένο προσηλιακά πάνω σε δυο λόφους μικρούς στην δεξιά όχθη του Αχελώου ποταμού, στο δρόμο Αιτωλικού - Αστακού. Γύρο του απλώνεται πεδιάδα ευφορότατη 5.000 περίπου στρεμμάτων, κατάφυτη από ελιές και περιβόλια με ξινά (πορτοκάλια, λεμόνια) και λογής οπωροφόρα. Η πεδιάδα αυτή βορειοανατολικά και ανατολικά περιρρέετε από τον Αχελώο και ορίζεται νότια από την περιφέρεια Παλαιοκατούνας (σήμερα Λεσινίου), νοτιοδυτικά και δυτικά από το κτήμα Λεσινίου, βορειοδυτικά και βόρεια από την ορεινή περιφέρεια Πενταλόφου, που φθάνει μακριά ως τις περιφέρειες Στρογγυλοβουνίου και Παλαιομάνινας.

Το χωρίο μας είναι νέο, χωρίς μακρινές ρίζες. Στα χρόνια της επαναστάσεως του 21 ήτανε μικρός συνοικισμός γεωργών και κτηνοτροφών. Από τους απομνημονευματογράφους και τις εφημερίδες της εποχής εκείνης αναφέρεται οπού γίνεται λόγος για το πέρασμα στρατευμάτων των Τούρκων για το Μεσολόγγι με το όνομα Μπουντολοβίτσα. Αργότερα, με την απελευθέρωση, κατέβηκαν πολλές οικογένειες από τα άλλα μέρη και εγκαταστάθηκαν έδω από το Μωρία, το Ξηρόμερο, την Ήπειρο, την Ευρυτανία και αναπτύχθηκε. Η Πεντάλοφος ανήκει στην επαρχία Ξηρομέρου του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Για την ιστορία παραθέτω εδώ αποσπάσματα από το διάταγμα της 3ης Απριλίου του 1833, που μιλάει για την διαίρεση του κράτους σε Νομούς και Επαρχίες:

Άρθρον 1.- Το Βασίλειον της Ελλάδος διαιρείται σε 10 Νομούς και 42 Επαρχίας.

Άρθρον 2.- Οι Νομοί του Βασιλείου είναι α) Αργολίδος και Κορινθίας, β) Αχαίας και Ηλίδος, γ)Μεσσηνίας, δ) Αρκαδίας, ε) Λακωνίας, στ) Ακαρνανίας και Αιτωλίας, ζ) Φωκίδος και Λοκρίδος, η) Αττικής και Βοιωτίας, θ) Εύβοιας, ι) Κυκλάδων.

Άρθρον 8.- Ο Νομός Ακαρνανίας και Αιτωλίας διαιρείται εις τας Επαρχίας: α) Ακαρνανίας συνισταμενήν εκ των μέχρι τούδε Επαρχιών Ξηρομέρου, Βονίτσης και Βάλτου - Πρωτεύουσα το Δραγαμέστον (Αστακός), β) Μεσολογγίου, γ) Ναυπακτίας συνισταμένην εκ των μέχρι τούδε Επαρχιών Ναυπάκτου, Βενέτικου και Κραβάρων - Πρωτεύουσα η Ναύπακτος, δ) Αγρινίου συνισταμένην εκ των μέχρι τούδε Επαρχίας Βλοχού - Πρωτεύουσα το Βραχώριον (Αγρίνιο), ε) Καλλιδρόμης συνισταμένην εκ των μέχρι τούδε Επαρχίας Καρπενισίου και του εις την Ελλάδα ανήκοντος μέρους των Αγράφων - Πρωτεύουσα το Καρπενήσιον. Μητρόπολης του Νομού το Αργινίον.

Στις 3 Οκτωβρίου 1833 ο βασιλιάς Όθωνας ταξίδεψε στο Μεσολόγγι. Το περιοδικό "Στερεοελλαδική Εστία", τεύχος 2-3 του 1969 έγραψε : Διαδοθείσης της φήμης περί της εις το λιμένα αφίξεως του Βασιλέως, έτρεξεν ο λαός εις το παραθαλλάσιον, άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροντες. Πλήθος πλοιαρίων ίσαντο εντός της λίμνης κατά σειράς φερόντων πολίτας και μαθητάς. Ο Αρχιερεύς, ενδεδυμένος στολήν λαμπράν, μετά των ιερέων, ίσαντο εις το παραθαλλάσιον περιμένων. Ο Βασιλεύς εξελθών και προσειπών άπαντας μετ' ευμενείας είπεν εις γλώσσαν ελληνικήν: "Πατώ σήμερον το έδαφος της πόλεως ταύτης, της οποίας τα ηρωικά ανδραγαθήματα είναι εγκεχαραγμένα εις την ψυχήν μου. Και, όσον με εκάλεσεν η περίστασις, ιδού αποκαθιστώ την Πόλιν σας Πρωτεύουσα του Νομού." Και ενεχείρισεν εις το Νομάρχην την βασιλικήν απόφασιν, ήτις έλεγεν: "Η Πόλις του Μεσολογγίου διορίζεται εις Μητροπόλιν του Νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και ακολούθως η καθέδρα του Νομάρχου θέλει μεταφερθεί από το Αργρίνιον εις το Μεσολογγίον - Ναύπλιον 22 Σεπτεμβρίου 1833".

Στα χρόνια μετά την Επανάσταση του Εικοσιένα και την απελευθέρωση της Ελλάδος, ευρύτερες περιφέρειες αποτελούσαν Δήμους. Στα 1840 27 Σεπτεμβρίου με Διάταγμα ορίστηκαν: Οι μέχρι τούδε υπάρχοντες Δήμοι της Διοικήσεως Ακαρνανίας μετασχηματίζονται εις οκτώ: Αστακού, Εχίνου, Οινιάδος, Σουλίου και Ανακτόρου της Επαρχίας Βονίτσης και εις τον της Αμβρακίας, Ιδομένης και Θυάμου της Επαρχίας Βάλτου.


Έτσι η Ποδολοβίτσα και τα χωρία Κατοχή - Παλαιοκατούνα - Παλαιομάνινα και Ρήγανη αποτελούσαν το Δήμο Οινιάδος και κάθε χωριό αποτελούσε κοινότητα. Η Ποδολοβίτσα έγινε κοινότητα με διάταγμα της 13 Αυγούστου 1912. Το πρώτο Κοινοτικό Συμβούλιο αποτελούσαν: Αλέξανδρος Πετρονικολός πρόεδρος, Ιωάννης Καπώνης μέλος, Ευστάθιος Κατσάνος μέλος, Γεράσιμος Κουτρούλης μέλος.

Η Ποδολοβίτσα, επειδή το όνομα ήτανε ξενικό, μετονομάστηκε με διάταγμα της 12 Μαρτίου 1928 σε Πεντάλοφος.

"Απόσπασμα από το βιβλίο του Κωστα Αλεξ. Πετρονικολού Ποδολοβίτσα-Πεντάλοφος"ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ"
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΘΗΝΑ 1985

Γερ. Ηρ. Παπατρέχα "ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ"
Εκδόσεις ΜΟΣΧΟΝΑ Αγρίνιο 1992.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΤΟΠΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
'Εκδοση Ιστορικής - Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Αγρίνιο 1995

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Σ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ "ΑΡΧΑΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ"
ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΑΓΡΙΝΙΟ 1987

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ τόμοι Α-Β-Γ

ΝΙΚ. Γ. ΖΙΑΓΚΟΥ. ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940-1949. ΑΘΗΝΑ 1990.

ΠΑΝΤΕΛΗ Π. ΦΑΚΟΥ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΘΗΝΑ 1978

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.