Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα πληρωμών τρέχουσας εβδομάδας

Για την τρέχουσα εβδομάδα, από τις 7 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές:


1.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2011 
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2012 
Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2015 (ΕΑΕ 2014) 
Επιχειρησιακά Προγράμματα Ο.Π. 
Βελτίωση της Παραγωγής και Εμπορίας Μελισσοκομίας Προγράμματα Ο.Ε.Φ (Δραστηριότητες των εγκεκριμένων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων) 
Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης Αγροτικών Προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης Αγροτικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες. 
Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων.....


1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΜΕΤΡΑ Νέοι Αγρότες έτους 2009 (Μ112) 
Σχέδια Βελτίωσης, Μ121 
Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων , Μ123Α 
Δημόσια έργα στον γεωργικό τομέα, Μ125Α 
Δημόσια έργα στον δασικό τομέα, Μ125Β Δημόσια έργα πρόληψης στο δασικό τομέα, Μ226 Γεωργοπεριβαλλοντικά, Μ214 (Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία) 
Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (Μ221) ΟΠΑΑΧ (Ιδιωτικά Έργα), Μ313 , Μ311, Μ312 LEADER 41-421-431 ΟΠΑΑΧ (Δημόσια Έργα), Μ 321-322-323 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, Μ 511 ΑΛΙΕΙΑ: -5.1 
-"Τεχνική Βοήθεια" -3.3
- "Δημόσια Έργα" -3.5 
- "Πιλοτικά Σχέδια" -3.2 
- "Προστασία και ανάπτυξη της Υδρόβιας Πανίδας" -2.1 
- "Υδατοκαλλιέργεια" -4.1 
- "Leader"- Ιδιωτικές Επενδύσεις 
Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την άμεση και συνεχή αποστολή παρτίδων προς πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς είναι διασφαλισμένοι τόσο οι αντίστοιχοι πόροι όσο και η διαχειριστική δυνατότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να πραγματοποιήσει τις εν λόγω πληρωμές.  

αναδιμοσίευση:ΞΗΡΟΜΕΡΟNEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.