Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ: Εφαρμογή ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων


Εφαρμογή ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων-Μητρώα εκτροφής-Απογραφή
Το τμήμα Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας σε συνέχεια
προηγούμενων ενημερώσεων μέσω Δελτίων Τύπου (2746/16-07-2010,
3857/15-11-2011) με τα οποία δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την
εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης των αιγοπροβάτων, επισημαίνει
στους κτηνοτρόφους του Νομού μας όσον αφορά τη σήμανση, τα μητρώα
εκτροφής, τις μεταβολές του ζωικού πληθυσμού και την απογραφή τα
κάτωθι:.....
1. Τα
ζώα που έχουν γεννηθεί από 01/01/2010 και διατηρούνται στην εκτροφή
υποχρεωτικά μετά την ηλικία των 6 μηνών πρέπει να φέρουν εκτός της
συμβατικής σήμανσης (ενώτια) και ηλεκτρονική σήμανση με την τοποθέτηση
είτε ηλεκτρονικού ενωτίου είτε ενδοστομαχικού βώλου, εκτός των
περιπτώσεων που ζώα αλλάζουν εκτροφή πριν την ηλικία των 6 μηνών και
έχουν ως σκοπό την εκτροφή, πάχυνση ή αναπαραγωγή. Υπενθυμίζουμε ότι η
επιλογή του ηλεκτρονικού ενωτίου σε σύγκριση με τον ενδοστομαχικό
ηλεκτρονικό βώλο (την οποία μέχρι τώρα απέφευγαν οι κτηνοτρόφοι με
διάφορες αιτιάσεις δεν αποτελεί πάντα τον πιο δόκιμο τρόπο ηλεκτρονικής
σήμανσης των αιγοπροβάτων και ιδιαίτερα στις εκτατικές ή ημιεκτατικές
εκτροφές (πτώση, απώλεια κλπ).


2. Το
μητρώο εκτροφής σύμφωνα με την ΚΥΑ 134167/18-04-2011 αλλάζει ως προς
τον τύπο του και προς το παρόν παρότι προβλεπόταν ήδη η χρήση του,
αναβάλλεται η εφαρμογή του για τις αρχές του 2012. Επιπλέον, υπάρχει η
δυνατότητα από τον κτηνοτρόφο τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου και όσοι
κτηνοτρόφοι επιθυμούν τη χρήση του ηλεκτρονικού μητρώου θα πρέπει να
γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της περιοχής
τους και να εγγραφούν σε ειδικό κατάλογο και εν συνεχεία να ενημερωθούν
για τις λεπτομέρειες τήρησής του.


3. Σύμφωνα
με την ανωτέρω ΚΥΑ, για κάθε μετακίνηση ζώου από την εκμετάλλευση που
έχει σαν σκοπό τη σφαγή, πάχυνση, εκτροφή, αναπαραγωγή, οι κτηνοτρόφοι
είναι υποχρεωμένοι μαζί με την αίτηση για την χορήγηση άδειας διακίνησης
(εγγράφου κυκλοφορίας) να υποβάλλουν και δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών
ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής του το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης
δήλωσης και το οποίο υποχρεωτικά πρωτοκολλείται. Γενικότερα, οποιαδήποτε
μεταβολή του ζωικού κεφαλαίου (γεννήσεις, αγορά ζώων από άλλες
εκμεταλλεύσεις) θα πρέπει να δηλώνεται το αργότερο εντός 7 ημερών. Ως εκ
τούτου, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στα
Κτηνιατρεία της περιοχής τους και να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα,
προκειμένου να τους χορηγηθούν οι άδειες διακίνησης και όχι την
τελευταία στιγμή ή και εκπρόθεσμα όπως παρατηρείται σήμερα και το οποίο
έχει σαν αποτέλεσμα εγγενή αδυναμία εξυπηρέτησης λόγω του μειωμένου
προσωπικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.


4. Όλοι
οι αιγοπροβατοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τη νομοθεσία να
προσέλθουν στα Κτηνιατρεία της περιοχής τους για την απογραφή του ζωικού
τους πληθυσμού μέχρι 15/12/2011. Απογραφές οι οποίες δεν δηλώνονται στα
Αγροτικά Κτηνιατρεία και για τις οποίες δεν ενημερώνεται η Ηλεκτρονική
Βάση Δεδομένων δεν θεωρούνται έγκυρες και υπάρχει κίνδυνος οι
κτηνοτρόφοι να υποστούν απώλειες των επιδοτήσεών τους. Επίσης, απώλεια
των επιδοτήσεων θα υποστούν και όσοι εκπρόθεσμα κάνουν την απογραφή του
2011.


Για περισσότερες πληροφορίες οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στα Αγροτικά Κτηνιατρεία της
περιοχής τους (μητρώα εκμεταλλεύσεων, μεταβολές ζωικού πληθυσμού,
απογραφή, έγκριση μέσων σήμανσης, ηλεκτρονικό ενώτιο, προμηθεύτριες
εταιρείες, ηλεκτρονικό μητρώο κτλ).


Η Προϊσταμένη τμήματος Κτηνιατρικής

Αντιγόνη Κοτσώρη

πηγή:ΞΗΡΟΜΕΡΟNEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.