Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Ιδρύστε εταιρία με... 1 ευρώ!

Σε ποιους απευθύνεται - Πώς γίνεται - Τι βιβλία τηρούνται… 

Με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε νέους να προχωρήσουν στην ίδρυση της δικής τους εταιρείας εύκολα και γρήγορα, το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει τη δυνατότητα να ιδρυθεί εταιρία με κεφάλαιο 1 ευρώ.


Η νέα εταιρική μορφή απευθύνεται σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, μονοπρόσωπες και είναι κατάλληλη για μικρές συνεργασίες.


Πώς γίνεται η ίδρυση της εταιρείας

Όσοι θέλουν να ιδρύσουν εταιρεία με κεφάλαιο 1 ευρώ, θα πρέπει να ξέρουν ότι για τη σύσταση ακολουθούνται οι διατάξεις: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις».

Η σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) γίνεται με εγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην όλη διαδικασία δεν θα εμπλέκεται συμβολαιογράφος, παρά μόνο αν υπάρχει περίπτωση εισφοράς ακινήτου.

Τι βιβλία πρέπει να τηρούνται

Ο διαχειριστής της επιχείρησης οφείλει να τηρεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά τα εξής βιβλία:

«Βιβλίο εταίρων», στο οποίο θα καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία απόκτησης και μεταβίβασης και τα τυχόν ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους.

«Ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο συγκεκριμένο βιβλίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που δεν αφορούν σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα, που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.