Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Σημερινή καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταδίκη - πρόκριμα για τη μη εκτροπή του Αχελώου

       Σήμερα (Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την Ελλάδα αποφαινόμενο ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει καταρτίσει  το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού παραβαίνοντας τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας....


     Επίσης το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα επειδή η χώρα μας δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πληροφόρησης του κοινού και τις σχετικές διαβουλεύσεις σε σχέση με τα Προσχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.
      Πρόκειται για μια απόφαση πρόκριμα εν αναμονή της απόφασης του Δικαστηρίου για την εκτροπή του Αχελώου που αποδεικνύει πως τα σχέδια για την εκτροπή του Αχελώου δεν έγιναν σε καμία περίπτωση σύνομα ούτε με ευρωπαικούς ούτε με ελληνικούς νόμους. 
    Σύμφωνα με εκτιμήσεις η διπλή αυτή καταδίκη της Ελλάδας για την καταστρατήγηση της οδηγίας 2000/60/EΚ είναι μια ακόμα απόδειξη πως οι ενέργειες για την εκτροπή του Αχελώου αποδεικνύονται να είναι για ακόμη μια φορά μη σύννομες, αβάσιμες και σε κάθε περίπτωση υπαγορευόμενες από συμφέροντα και όχι από έναν ρεαλιστικό σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτων.
       Υπενθυμίζεται ότι στις 31/1/2008 το ΔΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση της ίδιας οδηγίας ότι η Ελλάδα δεν εκπόνησε ως όφειλε, ανάλυση των χαρακτηριστικών και επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.